Stort grattis till våra två Growing Gorillas i vår grupp för 5-7åringar som grad…

Stort grattis till våra två Growing Gorillas i vår grupp för 5-7åringar som graderades idag!

Samuel Fröcklin fick sitt första streck på det gråvita bältet.

Julian Femerström graderades till gråvitt bälte.

Mycket bra jobbat grabbar, ni är grymt duktiga!

Besök oss på facebook