Stort grattis till Albin Isfors från vår Growing Gorillas ungdomsgrupp för 9-13å…

Stort grattis till Albin Isfors från vår Growing Gorillas ungdomsgrupp för 9-13åringar som igår fick sitt tredje streck på det vita bältet!

Härligt Albin, du är fantastiskt duktig!

Besök oss på facebook